Historien om det gamle avishuset "Hadelandsgården".


Kilder: Jostein Pedersen: "Hadeland 1918-1968. Omkring avisens 50 år - og litt til". Red. Jan Reidem: "Hadeland 1918-1993. Fra aviside til moderne mediebedrift".

Lokalavisen Hadeland ble stiftet 30. mars 1918. Fra starten av holdt redaksjonen til i leiet lokale og trykkingen fant først sted i Gjøvik, fra 1919 i leiet lokale i Brandbu.

På styremøte 14. desember 1927 ble spørsmålet om å skaffe A/S Hadeland et eget bygg for virksomheten reist. Lærer Tvindesæter og advokat Eid ble overlatt å undersøke mulighetene for å få kjøpt en sentralt beliggende og brukbar tomt.

På årsmøtet 23. mars 1929 ble det vedtatt å bygge et eget avishus i Brandbu. Det skulle romme redaksjonen og avisens settemaskin fra 1919 + hurtigpressen fra 1924. Tomt ble kjøpt av Adolf Aschim, en parsell av eiendommen Hallingdal ved Brandbu togstasjon (Røykenvikbanen). Huset ble tegnet av arkitekt Diedrich på Gjøvik og satt opp av byggmester Bent Løvbrøtte med hjelp fra maler Thv. Ulsnæs, rørlegger Johnsrud, elektriker Lars 

  Rækken og gravearbeider ved Olaus Grønmyr. 1. september 1929 stod huset under tak og innredningen tok til. Fire etasjer med 750 kvm. gulvflate totalt med kjeller og loft. 3 leiligheter øverst, redaksjonskontorer og nytt aksidenstrykkeri i underetasjen. 1. oktober 1930 flyttet avisen inn i "Hadelandsgården", som ble det tinglyste navnet på eiendommen.  

"Hadelandsgården" var en etter sin tid meget romslig bygning, men som bladet vokste og kravene steg, ble den snart for trang, og i 1953 ble den utvidet med et større tilbygg. Dette var nødvendig for å skaffe plass til ny settemaskin og flattrykk-rotasjonspresse.

I perioden 1959-60 ble det innkjøpt aksidenspresse og førsteetasjen ble fullstendig ominnredet.

Våren 1974 forelå byggetillatelse til et nybygg som skulle huse teknisk avdeling og ny presse. I løpet av året var nybygget på 500 kvm. ferdig. Hadeland benyttet fortsatt flatpressen fra 1953 som bygget på teknikken fra omkring 1. verdenskrig. All sats var bly etter samme prinsipper som et par generasjoner tidligere. Våren 1973 kjøpte avisen en rotasjonspresse på 46 tonn produsert i 1963. Denne ble bygget om til nylonprint (nylonbelegg på trykkplatene). Fotosats ble fra 1974 anskaffet med totalt 5 fotosettere og 1 tittel-fotosetter. I 1977 ble det installert sentralbord og pakkemaskin og ny settemaskin ble innkjøpt. I 1978 ble den første offsetpressen til aksidenstrykk anskaffet. I 1982 kjøpte avisen to skjermterminaler for fotosats, fotosetter, skriver og fremkallerutstyr samt automatisk reprokamera til mørkerommet.

Trykkingen ble i 1984 flyttet til Hønefoss og pressen i "Hadelandsgården" ble solgt som skrapjern. Lokalene ble bygget om til 

 kontorlokaler med ny data, Norsk Data-anlegg 1986. Ombyggingen og nyrestaurering av avishuset var fullført ved avisens 70-årsjubileum i 1988. Nå var avisen on line med nytt dataanlegg. I 1991 ble det anskaffet Macintosh-datamaskiner for bruk til annonsesats, logoscanner og laser fotosatsmaskin. Dette var den siste store ominnredningen i det gamle avishuset før avisen flyttet til Gran sentrum og huset ble museumsbygg i år 2000.

Oversiktsbilde ca. 1950                                                                                                         Plantegning nybygget ca. 1974