Det nasjonale Tegneseriearkivet.

Her oppbevares alt som blir utgitt av tegneserier i Norge samt presseklipp, forlagsreklame, vedlegg og annet papirbasert. I tillegg bøker og tidsskrifter fra hele verden. Arkivet kan benyttes av presse, forskningsmiljøer og forlagene efter avtale. Arkivet, med sine ca. 1.000 hyllemeter med bøker, presseklipp og tegneserier med over 200.000 objekter er stengt for ordinære besøkende. Arkivet er bygget opp av Tegneserieakademiet, Norsk Tegneserieforum (NTF) og Stiftelsen Tegneseriemuseet i Norge.  Samlingene er basert på donasjoner og deponeringer. Arkivet tar med glede imot tegneserier, ukeblad og magasiner med tegneserier og bøker om tegneserier. Originaler (sider, skisser o.l.) eller arkiver etter serieskapere eller forlag er av særlig interesse. Vi har egen avtale for deponeringer. Dette må være originaler museet mangler i samlingene eller gjenstander det er naturlig å levere tilbake til eieren når en utstilling er vel overstått.


Arkivet tar vare på nesten alt som inneholder tegneserier.

Ønsker du å vite om bestemte utgivelser er arkivert hos oss - ta kontakt.

Det er også mulig å få svar på om en tegneserie er utgitt i Skandinavia - besøk

minetegneserier.no


Det nasjonale Tegneseriearkivet inngår fra 1997 som en enhet i Tegneseriemuseet i Norge.

Historisk presentasjon fra 1990:

Det nasjonale Tegneseriearkivet ble etablert av NTF i 1986.

Opprettet med bistand fra Riksbibliotektjenesten.

Eget styre bestående av forskningssjef Øystein Sørensen UiO, bibliotekar og forlagsredaktør Anne Fløtaker og fagbibliotekar Hanne Chr. Dunker.

Arkivet

Et informasjons- og dokumentasjonssenter for tegneserier og tegneserielitteratur. Et forsknings- og referansearkiv som alltid har stått til rådighet for studenter og lærere ved universiteter og høyskoler, og for alle andre som arbeider med tegneserier og tegneserielitteratur. Arkivets oppgave er å samle alle tegneserier og all tegneserielitteratur utgitt i Norge, samt skandinavisk litteratur om emnet. Arkivet samler også internasjonal faglitteratur om tegneserier. I arkivet samlinger inngår nyere hovedoppgaver fra norske universiteter og høyskoler, forskningsrapporter m.m. Det samles også annet relevant materiale, som anmeldelser, forlagskataloger, boklister, pressemeldinger og reklame.

Informasjonsvirksomheten

Arkivet arbeider for økt informasjon om tegneserier og tegneserielitteratur og legger forholdene til rette for forskning og undervisning på området. Arkivet står til tjeneste med opplysninger om tegneserier og tegneserielitteratur for forskere, lærere, studenter, bibliotekarer, forlag, presse, radio, TV og andre institusjoner og enkeltpersoner. Arkivet er et kontakt- og formidlingssenter for det norske tegneseriemiljøet. Arkivet har møterom for egne arrangementer, men deltar også på forespørsel som samarbeidspartner ved konferanser, seminarer og utstillinger.

Internasjonal virksomhet

Arkivet står til tjeneste for utenlandske universiteter, studenter og andre som arbeider med tegneserier. Arkivet vil samarbeide med ulike institusjoner om utstilinger og andre arrangementer i utlandet på forespørsel.